Categorieën
Nieuws

Welke medewerkers kun je vertrouwen?

Dat leidinggevenden het goede voorbeeld moeten geven was allang bekend. Dus als je het belangrijk vindt dat je medewerkers zich ethisch gedragen en betrouwbaar zijn dan moeten leidinggevenden hetzelfde doen. Bij onethisch gedrag kun je bijvoorbeeld denken aan een onschuldige collega de schuld van iets geven, vertrouwelijke bedrijfsinformatie doorspelen of fouten bewust verhullen. De kosten hiervan, zowel financieel als sociaal en psychologisch, kunnen enorm groot zijn. Nu thuiswerken noodgedwongen enorm is toegenomen wordt de vraag welke medewerkers betrouwbaar zijn nog belangrijker. Een onderzoek liet zien dat niet alleen het ethisch gedrag van leidinggevenden van belang was, maar ook welke doelen leidinggevenden zichzelf stelden.

Interessant genoeg vonden medewerkers leidinggevenden die vooral gericht waren op het vermijden van problemen (bijv. geen slechte indruk maken) – en weinig gericht waren op zichzelf verbeteren – niet het goede voorbeeld gaven en vonden ze die leidinggevende ook minder betrouwbaar. Deze medewerkers waren zelf ook minder betrouwbaar en vertoonden vaker onethisch gedrag. Daarentegen, leidinggevenden die gericht waren op zichzelf verbeteren en weinig gericht waren op het vermijden van problemen werden als betrouwbaarder gezien. En dat is niet het enige, deze leidinggevenden, hadden vaker medewerkers die ethisch gedrag vertonen. En dit geldt natuurlijk net zo goed voor hoger management als voor de direct leidinggevenden.

Wanneer de top van een organisatie open is over fouten, anderen aanmoedigt om fouten toe te geven, en mogelijkheden om te leren en zichzelf te bekwamen omarmt dan zullen ze minder snel ten prooi vallen aan de negatieve effecten Als topleiders openstaan voor fouten, anderen aanmoedigen om mislukkingen toe te geven en mogelijkheden om te leren en zich te beheersen omarmen, zullen ze minder snel het slachtoffer worden van de schadelijke effecten van vermijdingssignalen op ethische leiderschapspercepties en onethisch gedrag van werknemers.

Bron: Marquardt, D. J., Casper, W. J., & Kuenzi, M. (2020). Leader Goal Orientation and Ethical Leadership: A Socio-Cognitive Approach of the Impact of Leader Goal-Oriented Behavior on Employee Unethical Behavior. Journal of Business Ethics , 1-17