Training

Train de Trainer Leerdoelen


Voor wie?
(Loopbaan)coaches en re-integratieprofessionals.

Inhoud
Het stellen van doelen is belangrijk om succes te behalen!
Bij het stellen van doelen kan een onderscheid gemaakt worden tussen leerdoelen en prestatiedoelen. Uit onderzoek blijkt dat werkzoekenden die zich richten op leerdoelen meer succes hebben bij het zoeken naar werk.De term leerdoelen wordt vaak gebruikt bij het stellen van doelen die in werkelijkheid prestatiedoelen blijken te zijn.

Het verschil tussen leerdoelen en prestatiedoelen
Bij een prestatiedoel stelt iemand zich tot doel om een bepaald resultaat te behalen en is de waardering van anderen een belangrijke behoefte. Iemand wil dan graag een positief oordeel krijgen of een negatief oordeel vermijden. Bij een effectief leerdoel stelt iemand zich tot doel om een competentie te ontwikkelen en is er vooral aandacht voor het proces dat daarbij nodig is. Fouten en obstakels worden gezien als een uitdaging en informatie om van te leren. Zelfs bij het moeten presteren kan het stellen van leerdoelen tot betere uitkomsten leiden.

Supervisie
De training wordt afgesloten met een supervisie ‘on the job’ per deelnemer en een eindopdracht. Bij positief afronden van de training volgt Certificering door de stichting WOD (Wetenschappelijk Onderzoek Doeloriëntatie).

Materiaal
Deelnemers ontvangen voorafgaand een exemplaar van de Kunst van het falen (winkelwaarde € 18,95) en tijdens de training een trainingsmap.

Licentie
De licentiekosten per trainer zijn € 300,- per jaar (het eerste jaar worden de kosten naar rato berekend). In de licentiekosten zijn opgenomen:
• vrij gebruik van het werkboek voor cliënten (inclusief updates)
• 1 dagdeel deskundigheidsbevordering
• onbeperkt en kosteloos gebruik van de online vragenlijst Doelorientatie
• ondersteuning via de website van SWOD en inhoudelijke vragen (helpdesk) via de mail

Duur
2 dagen

Kosten
In-company, op basis van offerte

Meer informatie
Verdere informatie over de training vind je in de brochure.


Nog vragen? Stuur een mail naar info@fidare.nl