Advies

Werkbelevingsonderzoek

Wilt u weten wat bijdraagt aan het werkplezier van uw medewerkers? Wat maakt de medewerkers en de organisatie vitaler? Hoe gezond is onze organisatie eigenlijk?

Deze vragen zijn goed te beantwoorden door het afnemen van wetenschappelijk onderzochte vragenlijsten die via internet worden afgenomen. De resultaten worden vergeleken met landelijk gemiddelde cijfers en op bedrijfstak- of brancheniveau.

De resultaten geven een helder inzicht in de vitaliteit en het werkplezier in de organisatie. De analyse gaat in op de vraag wat bijdraagt aan een positieve en negatieve werkbeleving. Mogelijke risicogroepen en/of risicofactoren worden genoemd.

Het onderzoek sluit af met duidelijke adviezen hoe uw organisatie vitaler kan worden.

Duur: 6 tot 8 weken (Het aantal daadwerkelijk door ons benodigde uren is afhankelijk van het aantal medewerkers en de hoeveelheid analyses.)